فرستادن برنامه نویسی طراحی وب دانشگاه

فرستادن: برنامه نویسی طراحی وب دانشگاه اندروید مشاهده دانلود برنامه آموزشی اندروید طراحی آموزش

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا جمهوری اسلامی،کارکنان بخش بی بی سی فارس در کشور عزیزمان ایران را ممنوع المعامله کرد؟ / روزنامه جوان

چندی پیش از سوی نظام جمهوری اسلامی 152 نفر از کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی در کشور عزیزمان ایران ممنوع‌المعامله شدند و بی‌بی‌سی با اندکی تأخیر ضمن شکایت به شرکت م

آیا جمهوری اسلامی،کارکنان بخش بی بی سی فارس در کشور عزیزمان ایران را ممنوع المعامله کرد؟ / روزنامه جوان

روزنامه جوان: آیا جمهوری اسلامی،کارکنان بخش بی بی سی فارس در کشور عزیزمان ایران را ممنوع المعامله کرد؟

عبارات مهم : ايران

چندی پیش از سوی نظام جمهوری اسلامی 152 نفر از کارکنان بخش فارسی بی بی سی در کشور عزیزمان ایران ممنوع المعامله شدند و بی بی سی با اندکی تأخیر ضمن شکایت به شرکت ملل، عنوان را در قالب اذیت و آزار خبرنگاران طرح و به عاصمه جهانگیر گزارشگر خاص شرکت ملل در کشور عزیزمان ایران نیز رساند.

سؤال اين است كه اين تصميم نظام را مي توان مواجهه با خبرنگاران ارزيابي كرد؟ و آيا بي بي سي فارسي فقط يك رسانه است؟ آيا مشغول تحكيم روابط ايران و انگلستان است؟
براي روشن شدن عنوان توجه به چند نكته اساسي مورد نیاز و ضروري است:

1- آيا انگليس دشمن جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود و مشمول بر كشورهاي متخاصم است؟ آيا ايران و انگلستان هر دو نسبت به پرسشها ديگري خود را ذي حق براي اظهارنظر، دخالت و فشار مي دانند؟ اين تخاصم يك طرفه است؟ يا دوطرفه؟ براي پاسخ به اين سؤالات بايد پرسشها اختصاصي هر دو كشور را آشنایی و موضع طرف ديگر نسبت به آن پرسشها را ديد. انگلستان داراي مشكلات و چالش هاي جدي در ايرلند، جبل الطارق با اسپانيا و جزاير فالكلند با آرژانتين و… هست. آيا كسي مشاهده كرده است كه ايران نسبت به اين عنوان در شرکت ملل يا با كشورهاي طرف انگلستان همسويي و عليه انگليس توطئه كند؟ آيا تاكنون ايران به پرسشها اختصاصي انگلستان ورودي داشته است يا در پرسشها داخلي آن دخالت كرده است؟ حال در نقطه برابر نگاه كنيد، انگليس همسوترين كشور اروپايي با امريكا عليه جمهوري اسلامي هست. در تحريم ايران تلاش حداكثري را نموده است و به قول ظريف بعد از توافق هسته اي هم نتوانسته ايم يك حساب بانكي در انگليس باز كنيم. انگليس عليه ما در سوريه، عراق، لبنان و يمن فعاليت بين المللي و ديپلماسي مي كند. در پرسشها داخلي ايران مانند پرسشها حقوق بشري و فتنه 1388 دخالت مستقيم دارد. خود داراي برترين موشك هاست ولی با موشك هاي ما مخالف هست. خود داراي زرادخانه اتمي است ولی از ما خواست تحقيقات هسته اي راه هم پلمب كنيم. علاوه بر آن در 200 سال گذشته محوري ترين عامل كودتا، قحطي، قراردادهاي استعماري، اشغال و فرقه سازي در ايران بوده هست. حال از كاركنان ايراني بي بي سي بايد پرسيد آيا شما در خدمت يك كشور متخاصم كه عليه وطن شما و دولت قانوني آن اقدام مي كند، نيستيد؟ آيا شما بخشي از ابزار انگليس در مبارزه با نظام جمهوري اسلامي نيستيد؟

2- اگر تحول در مفهوم جنگ را بپذيريم و سلاح گرم را به قلم و بيان تأويل كنيم شما چه فرقي با رجوي داريد كه در دامن صدام متخاصم قرار گرفت؟ اگر نظام جمهوري اسلامي کارها انگلستان عليه خود را خصمانه مي داند ـ كه مي داند ـ بايد با سربازان انگلستان در جنگ نرم چگونه برخورد كند؟ مگر تلويزيون بي بي سي اكنون در خدمت اپوزيسيون نظام جمهوري اسلامي به عنوان كارشناس از دانشگاه هاي متفاوت دوقوزآباد نيست؟ آیا نظام تلقي دشمن انگاري از آن نداشته باشد؟ مگر قاعده هر جنگي اين نيست كه امكانات دشمن غنيمت به حساب مي آيد؟ ولی هنوز نظام جمهوري اسلامي اموال شما را در ايران مصادره نكرده است؟

اگر ما با كاركنان بخش فارسي بي بي سي در اين نقطه عزيمت به تفاهم برسيم كه انگلستان در عرصه بين الملل به عنوان دشمن ايران عمل مي كند آیا بايد از برخورد نظام با پياده نظام آن تعجب كنند؟ مگر مي شود كساني لحاف و كرسي خود را در منزل پدري گذاشته باشند و به جبهه دشمن بپيوندند ولی بخواهند هيچ كس به اين لحاف و كرسي تعرض نكند يا آن را به آتش نكشد. مگر ايرانياني كه بدون سلاح مشغول خريد تجهيزات از امريكا براي كشورشان بودند، اكنون در زندان هاي امريكا نيستند؟ آنان كه دشمن امريكا نبودند ولی چون براي دشمن امريكا خريد مي كردند به زندان افتادند، حال چطور ايران به اقدامي كمتر از زندان بسنده نكند؟!
همه كاركنان بي بي سي فارسي عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت مي كنند ولی در يك تقسيم بندي كلي دو دسته اند؛ دسته اي كه خود اپوزيسيون هستند و حقد و كينه خود را در زرورق روشنفكري و خبرنگاري مي پيچند و به صورت اتوكشيده، شيك، با كراوات، ساق هاي عريان و لبخند بيان مي كنند. اين جماعت بايد بدانند كه در ميدان مبارزه حلوا تقسيم نمي كنند و اتوكشيدگي تأثيري در برداشت طرف برابر ندارد. شما ممكن است با استانداردهاي غرب و با سر به زير برف كردن، از اين صحنه، تلقي مبارزه نكنيد ولی تلقي ما چيز ديگري است.

دسته دوم كساني هستند كه براي هويت يابي و شغل به آن پيوسته اند كه در ادبيات جنگي و مبارزه به آنان مزدور مي گويند و سرجمع واکنش‌ها آنان با دسته اول يكي است و حتي بدتر، آیا كه ممكن است باورهاي دسته اول با سياست هاي انگليس همسو باشد ولی دسته دوم صرفاً «پول» مبناي ورودشان به مبارزه با ملت خود هست. بهترين راه براي اين جماعت كه نه عرق ايراني دارند و نه عرق شيعي، نه حميت ملي دارند و نه غيرت قومي اين است كه يا به رسانه هاي مستقل و غيرمتخاصم كوچ كنند يا از حداقل هاي مقابله به مثل نظام جيغ بنفش نكشند. از شبكه سازي، تيتردهي و خط دهي بعضي از عنصرهای بي بي سي فارسي به رسانه هاي داخلي فعلاً مي گذريم، شايد در نوشته اي ديگر به آن بپردازيم.

آیا جمهوری اسلامی،کارکنان بخش بی بی سی فارس در کشور عزیزمان ایران را ممنوع المعامله کرد؟ / روزنامه جوان

روزنامه جوان

واژه های کلیدی: ايران | انگليس | انگلستان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz